!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

För mäklare

Kontakter

Vid frågor om nyckeltal, lägenhetsregister och liknande: kontakta vår ekonomiska förvaltare MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, på 021-40 33 00 eller mbfstyrelsen@mbf.se (http://www.mbf.se/).

 

Vid allmänna frågor om föreningen, gården, kommande projekt, garageplatser och liknande: kontakta styrelsen på styrelsen@norrskenet.net

Vid överlåtelse

När ett överlåtelsekontrakt har skrivits ska mäklaren skicka det till MBF som vidarebefodrar överlåtelsen till styrelsen för godkännande. Juridisk person godkänns inte som ägare. Styrelsen fattar beslut om medlemsskap och uträde ur föreningen på ordinarie styrelsemöte. Information om mötesdatum finns under rubriken "Styrelsemöten" på föreningens hemsida, www.norrskenet.net

Adressen är:
Brf Norrskenet
C/o MBF
Källgatan 14
722 11  VÄSTERÅS

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av köparen på 2.5% av prisbasbeloppet. Detta för administrativa omkostnader som styrelsen har vid lägenhetsöverlåtelser.

Styrelsen skickar tillbaka godkända/avslagna medlemskap/utträden till MBF som i sin tur meddelar respektive part eller mäklare. Mäklare får gärna ange e-postadress till försäljningsansvarig så att MBF, vid behov, kan ge besked om medlemskap har beviljats eller inte och om utträde ur föreningen har beviljats eller inte.

Vid överlämningen ska det lämnas över ett antal nycklar:

3 Lägenhetsnycklar, 3 Niotillhållarnycklar, 2 Hushållsnycklar, 2 Postboxnycklar, 1 Cylinder och 2 Nycklar till bokningstavlan vid grovtvättstugan.

Om det finns extra utkviterade nycklar kan det kontrolleras med Vällingbylås

Föreningen

Bostadsrättsföreningen Norrskenet (organisationsnummer 769615-7382) förvärvade fastigheten Miniräknaren 1 i Råcksta, Vällingby, den 24 juli 2007. Fastigheten bebyggdes och bostadshusen blev inflyttningsklara under andra halvan av 2008.

På föreningens fastighet finns två flerbostadshus i fem till sex våningar med totalt 137 bostadsrättslägenheter i 9 trappuppgångar. Portarna är belägna på Råckstavägen 15-19, Helgumsvägen 2-4 samt Multrågatan 11-17. Den totala boytan är cirka 10 816 kvm.

I föreningen finns även en övernattningslägenhet som medlemmarna kan disponera.

Föreningens stadgar finns under rubriken "Stadgar" på föreningens hemsida, www.norrskenet.net

Ekonomi

Avgifterna sänktes i januari 2016 med 10%.
På föreningens årsmöte 2018 beslutades att ingen förändring av nuvarande månadsavgift kommer att ske fram till nästa ordinarie årsmötet 2019. Även nuvarande garage- och parkeringsavgift kommer att behållas oförändrad fram till nästa ordinarie årsmöte 2019. I månadsavgiften ingår värme, tappvatten (kallt och varmt) samt ett grundutbud av TV-kanaler i enlighet med nuvarande avtal med Ownit.

Bergvärme har installerats under 2012.

OVK besiktning genomförd 2016 med godkänt resultat

Filterbyte i lägenheterna sker vart annat år, senast 2016.

Brandlarm har byts ut i samtliga lägenheter 2016.

Stamspolning genomförs i hela fastigheten vart 3:e år, senast 2017.

Ett nytt passagesystem, Aptus, installerades under hösten 2013.

Under 2018 har 6 eluttag för laddning av elbilar, en ny belysning, ett nytt inpasseringssystem och kameraövervakning installerats i garaget.

Avsättning till reparationsfond sker enligt ekonomisk plan.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad och föreningen har även tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

TV - Internetanslutning - Telefoni

Föreningen har avtal tecknade för internet med Ownit för 1000 /mbit internet*. Ownit levererar även TV till föreningen som omfattar alla bostadsrättslägenheter i föreningen. Gällande kanalutbudet är det dock endast grundutbuter som ingår i årsavgiften, vill en bostadsrättsinnehavare ha ytterligare kanaler får denne själv teckna avtal med Ownit. 

*Våra hus har i dag ett stamnät med fiber med upp till 1000 Mbit/sek och möjlighet till både kabelanslutning och trådlöst (Wifi) via tjänstefördelare som ingår i lägenheten.

Telefon fungerar med bredbandstelefoni. Några leverantörer som tillhandahåller bredbandstelefoni är Telia, Tele2 och Ownit.

Övriga utrymmen

Till varje lägenhet hör ett förråd. Det finns även cykelförråd på gården samt en grovtvättstuga.

Parkering

Föreningen disponerar 89 parkeringsplatser, varav 79 i garage.

Garageplats och parkeringsplats utomhus upplåts genom ett kösystem. I dagsläget kostar en garageplats 600 kr/mån och en P-plats utomhus 300 kr/mån. Garageplats hyrs endast ut till föreningens medlemmar.

Garage- och parkeringsplats måste sägas upp vid försäljning av bostadsrättslägenheten med 3 månaders uppsägningstid.

Kötider varierar beroende på intresse att hyra parkering. Man kan tidigast ställa sig i kö från det datum man tillträder lägenheten. För mer exakt information om kötid mail förfrågan till styrelsen@norrskenet.net

Årsredovisning

Årsredovisningar ligger under fliken Årsredovisning under rubriken "Ekonomi" på föreningens hemsida, www.norrskenet.net

Uppdaterad 2018-12-31

Reklam